Pogoji uporabe

Nahajate se na spletnem portalu Cimri.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo splošna pravila, kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da jih pazljivo preberete, saj z vstopom na spletni portal Cimri.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal Cimri.si, prav tako tudi za posamezne podstrani portala, ki imajo svoja pravila uporabe (na primer forum). V teh primerih prevladajo specifična pravila slednjih, vendar veljajo oboja.

Ekipa portala Cimri.si si pridržuje pravico do spreminjanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala. To so lahko spremembe v storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov.

Portal Cimri.si se sme uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, prikazovanje, izvajanje, distribucija, oddajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala.

Za uporabo določenih storitev na portalu Cimri.si morate opraviti registracijo, pri kateri boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Portal Cimri.si se obvezuje, da bo za vaše osebne podatke skrbel in jih uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti. Kot uporabnik portala Cimri.si se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu, ravno tako se ne sme ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku portala Cimri.si. Ne smete si poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabnika. Ne smete si pridobiti ali poizkušati si pridobiti kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala in izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti. Če je bil dostop do teh podatkov omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, morate prijavo o tej napaki podati na naslovu [email protected]

Uredniki portala Cimri.si podpiramo vaše prostovoljno posredovanje povratnih informacij in predlogov o portalu, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Kadar posredujete povratne informacije in predloge, portalu Cimri.si predajate polne pravice do uporabe le-teh, brez kakršnih koli omejitev. Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom jamčite, da ste lastnik oziroma imate poln nadzor nad pravicami do celotnega oddanega materiala in informacij. Z oddajo tega materiala in informacij dovoljujete uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, objavljanje, ustvarjanje izpeljank, razmnoževanje, licenciranje, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

Vsa vsebina, ki je del portala oz. je objavljena na portalu Cimri.si, je avtorsko zaščiteno delo in je v lasti portala Cimri.si in oz. ali njegovih zunanjih partnerjev in je zaščitena z avtorskimi pravicami in ustreznimi določbami mednarodnega prava. Kakršno koli razmnoževanje ali distribucija je strogo prepovedano z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Kršitelji so za svoja dejanja civilno in kazensko odgovorni.

Portal Cimri.si zavrača vsa jamstva ali pogoje in ne daje nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, ki so dostopne prek portala. Portal Cimri.si prav tako v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu ali kako drugače nastalimi z uporabo portala. Če ste s katerim koli delom portala Cimri.si, storitev portala ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da portala Cimri.si ne uporabljate več.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo portala ali kakršne koli probleme, ki bi jih radi prijavili jih lahko posredujete preko e-pošte: [email protected]

Vsa vsebina portala Cimri.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo sodelavcev portala ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala Cimri.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov, vendar pa si portal Cimri.si pridržuje pravico, da le-te vsebine posreduje ali uporabi kadarkoli in kjerkoli hoče.

Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s portalom Cimri.si je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Cimri.si

Ljubljana, 28.6.2009