Osnovnošolci začenjajo nacionalno preverjanje znanja, dijaki maturo

V 6. in 9. razredih osnovnih šol s preverjanjem znanja maternega jezika začenjajo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), v srednjih šolah pa se s pisanjem eseja začenja splošna matura. Nacionalno preverjanje znanja bo opravljalo 19.362 učencev 6. razreda in 16.990 učencev 9. razreda, k maturi pa se je prijavilo 6739 dijakov.

Osnovnošolci začenjajo nacionalno preverjanje znanja, dijaki maturo

Od učencev, ki izvajajo program nižjega izobraževalnega standarda, bo NPZ opravljalo 101 učenec 6. razreda in 131 učencev 9. razreda. V 6. razredu bo omenjeno preverjanje znanja opravljalo tudi 1682 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu pa 1675.