Povprečni slovenski študent ima 24 let

Nedavno objavljeno novo poročilo mednarodnega projekta Evroštudent prinaša primerjalne podatke o socialni razsežnosti visokega šolstva v Evropi ter omogoča vpogled v socialne in ekonomske pogoje študentov v 28 državah. Najmanj polovica študentov v večini držav je mlajša od 25 let, tudi v Sloveniji je njihova povprečna starost 24 let.

V raziskavi, v katero je bilo vključenih 28 držav, sofinancira pa jo EU v okviru programa Erasmus+, so zbrani podatki o številu študirajočih, vrstah in načinih študija, študentskem delu, stroških, bivanjskih razmerah študentov, o mobilnosti in internacionalizaciji ter tudi o ocenah študija.