Simpozij "MLADI V MOL" - predstavitve raziskovalnih nalog študentov

Vabimo vas na simpozij Mladi v MOL, ki bo v petek, 19. januarja 2018, med 9.15 in 12.30 uro v Veliki sejni dvorani Mestne hiše.

Teme simpozija so kulturna potrošnja, izobraževanje in bivanjska problematika ter ozaveščenost mladih za tveganja s področja drog, spolnosti in zdrave prehrane.

Simpozij je rezultat enoletnega raziskovalnega projekta, ki so ga izvajali študenti programa Medijskih in komunikacijskih študij (MKŠ) Fakultete za družbene vede v okviru dveh predmetov in sicer pri Raziskovalnem praktikumu (nosilki Tanja Oblak Črnič in Andreja Vezovnik) v 3. letniku in pri predmetu Komunikološki raziskovalni seminar (nosilka Tanja O. Črnič) v 4. letniku.