Proti anonimnim prijavam v šolstvu: 'Te so hujše kot inkvizicija'

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju opozarjajo, da je kar 40 odstotkov vseh prijav na inšpektorat za šolstvo anonimnih. Inšpektor mora vsako od teh obravnavati, skoraj polovica vseh prijav pa se izkaže za neutemeljene. Ko je enkrat postopek sprožen, je ugled učitelja načet in težko si ga povrne, prijavitelj, ki se ne razkrije, pa ne odgovarja za lažno prijavo.

’Vzgojiteljica je udarila otroka’, ’učitelj je bil krivičen do učenca’, ’učitelji kadijo v zbornici’, ’ravnatelj nadleguje zaposlene’ … To je le nekaj od številnih anonimnih prijav, ki jih prejme inšpektorat za šolstvo. Prijavitelj se v prijavi ne razkrije z imenom in priimkom, inšpektor pa mora na osnovi takšne anonimne prijave - utemeljene ali ne - sprožiti inšpekcijski nadzor. Tako namreč narekuje zakonodaja.