VIDEO: Kdo bo obvladoval šolstvo?

Ideološki boj kot ga že dolgo ni bilo. Tisti, ki obvladuje šolstvo, obvladuje tudi način razmišljanja prihodnjih generacij. Kaj je lepšega kot preko javnega šolstva vplivati na način razmišljanja mladih, da so bliže tej ali drugi politični opciji?

Tudi za to gre v ozadju boja za izvrševanje odločbe ustavnega sodišča, ki nalaga vladi, da izenači financiranje obveznih programov zasebnih šol z javnimi.