Zavarovanje za mlade voznike – nevednost je lahko dražja od premije

Kako je mogoče, da mora lastnica avtomobila kljub popolnem kasko zavarovanju brez odbitne franšize in posebne zavarovalne police mladega voznika plačati tretjino škode na novem avtomobilu!?

Naši bralki se je zgodilo ravno to. Mladi voznik, ki se je zaletel z novim vozilom, kasko zavarovanim brez odbitne franšize, je imel sklenjeno samostojno polico, vezano nanj. Takšno zavarovanje pa na žalost ne velja tudi za kasko. Rezultat je ta, da moramo 30 odstotkov škode plačati sami. Čeprav v pogodbi piše popolno kasko zavarovanje brez odbitne franšize, to ne drži v vseh primerih, česar nekateri zastopniki ne povedo. Bralka, ki je svojo izkušnjo drago plačala, zato opozarja, naj ob sklenitvi pogodbe le to vsakdo skrbno prebere.


Posebna polica za mladega voznika

Zgoraj opisana situacija je rezultat nesovpadanja pravil glede posebne police za mlade voznike in doplačil za mlade voznike pri zavarovalnicah. Za zavarovanje avtomobilov, ki jih med drugimi vozijo mladi vozniki, zavarovalnice zahtevajo doplačilo, saj obstajajo statistično večja tveganja za njihovo poškodbo. Vendar zavarovalnice pri urejanju zadeve niso enotne – nekatere zahtevajo doplačilo za mlade voznike le za obvezno zavarovanje, pri drugih pa je treba doplačati tudi posebej za kasko. Zgolj pri obveznem zavarovanju doplačilo zahtevajo v Zavarovalnici As in Zavarovalnici Maribor, medtem ko Generali posebno doplačilo za kasko zahteva samo v primeru, če ima mladi voznik manj kot 22 let. Zavarovalnici Triglav in Tilia doplačilo premije zahtevata tako pri obveznem kot pri kasko zavarovanju. Kadar mladi voznik vozi več avtomobilov, se bolj kot doplačevanje za vsako vozilo posebej splača sklenitev posebne police za mladega voznika, ki velja za vse avtomobile, ki jih ta uporablja. Takšno polico ponujata zavarovalnici Tilia in Adriatic Slovenica. Več o tem si lahko preberete na spletnem portalu http://zavarovanjeavta.net/


Doplačilo za kasko

Pri Tilii, kjer ponujajo polico MladiVoznik, bi bilo v primeru, ki ga navajamo, osnovno polico treba razširiti na kasko zavarovanje. In sicer se ena razširitev nanaša le na vozila, ki so kasko zavarovana pri Tilii, druga pa na tista, ki imajo obvezno in kasko zavarovanje sklenjeno pri drugih zavarovalnicah. Brez razširitve je lastnik kasko zavarovanega vozila, ki ga poškoduje mladi voznik, dolžan kriti 30 odstotkov škode. Pri zavarovalnici pa zagotavljajo, da stranke na to tveganje dosledno opozarjajo.


'Brez doplačila' lahko drago plačamo

Če mladi voznik, ki ima pri zavarovalnici AS sklenjeno Mojo prvo polico, vozi avto, ki je kasko zavarovan pri eni od zavarovalnic, ki zahtevajo ločeno kasko doplačilo, lahko pride do precejšnjega zapleta. AS namreč za mlade voznike zahteva doplačilo le za obvezno AO zavarovanje, ne pa tudi za kasko. Pri izplačilu kasko škode mladih voznikov ne obravnavajo posebej, medtem ko zavarovalnice, ki zahtevajo posebno doplačilo za mlade voznike tudi pri kasko zavarovanju, v istem nezgodnem primeru škode ne krijejo v celoti. Kot pojasnjujejo pri zavarovalnici AS, je doplačilo za mladega voznika vezano samo za AO del škode, zato je za avtomobil, ki je kasko zavarovan pri drugi zavarovalnici, pogosto treba doplačati premijo na polici avtomobila, ki ga mladi voznik uporablja.