Varčevanje: V ŠOU Ljubljana naj bi letos službo izgubila kar tretjina zaposlenih

LJUBLJANA - V Študentski organizaciji
Univerze (ŠOU) v Ljubljani se obeta reorganizacija. Spletni portal
časnika Finance piše, da naj bi letos izgubila službo približno tretjina
od 63 zaposlenih na ljubljanski študentski organizaciji. Predsedstvo
tako trenutno opravlja analizo stanja v organizaciji, na podlagi katere
bo pripravilo načrt reorganizacije.

 Na ŠOU v Ljubljani pa so poudarili, da je reorganizacija potrebna zaradi zmanjšanja sredstev z naslova prihodkov organizacije (koncesijskih dajatev). Študentska organizacija Slovenije je s spremembo študentske ustave julija lani ljubljanski enoti odvzela približno tretjino sredstev, ŠOU v Ljubljani pa je moral tako lani septembra že sprejeti rebalans finančnega načrta.