“Študenti le pomivamo!”

Študente višje strokovne šole za gostinstvo in turizem naj bi pri
praktičnem pouku v Hiši kulinarike na novomeškem Glavnem trgu
izkoriščali zgolj za strežbo in pomoč v kuhinji, je v anonimnem pismu
zapisal eden izmed njih.

 Bili naj bi organizatorji
V drugem letniku praktični pouk zahteva 200 ur organizacije dela na področju strežbe, kuhinje, nabave, skladiščenja, marketinga, prodaje in računovodstva. Poleg tega bi moral zajemati organizacijo in izvedbo ter vodenje dogodka,” navaja anonimni študent. A namesto tega, kot pojasnjuje, delajo le kot natakarji v slaščičarni, okrepčevalnici in restavraciji ter kot pomočniki v kuhinji, kjer pomivajo posodo in čistijo. “Vsak študent opravi več kot 40 ur na teden, včasih tudi od 16 do 20 ur na dan,” dodaja. Meni, da jih v Hiši kulinarike izkoriščajo, ker nimajo zaposlenih dovolj delavcev. Navedbe smo preverili še pri nekaj študentih te šole, ki sicer ne želijo biti imenovani, so pa potrdili, da praktični pouk res poteka tako, kot opisuje anonimni študent.