Študent, hkrati pa prijavljen kot brezposeln?

Če se študent želi po neuspešnem iskanju redne zaposlitve vpisati na
Zavod za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, lahko hitro naleti na
presenečenje. Ali so študenti lahko prijavljeni kot brezposelni na
zavodu?

Najprej poglejmo, kaj status študenta po definiciji sploh pomeni in kako je opredeljen. Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico. Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi,če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve.

Nadaljevanje članka...

Vir: Cekin.si