Po novem nižje za dijake 
in višje za študente v tujini

Prijave še do 15. oktobra
Tudi v letošnjem šolskem in študijskem letu Mestna občna Ljubljana (MOL) razpisuje štipendije za nadarjene dijake in študente, letos jih je skupaj 60.

Ljubljana – Na 18 razpisanih štipendij za dijake se je do roka, to je do sredine septembra, prijavilo 25 kandidatov, ki bodo o izbiri obveščeni najpozneje do sredine novembra, so povedali na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL. Študentje, ki se potegujejo za 25 štipendij za dodiplomsko izobraževanje in enovit magistrski študij v Sloveniji, za dve za podiplomsko izobraževanje v Sloveniji, za šest za dodiplomski študij v tujini in za devet štipendij za podiplomski študij v tujini, se lahko prijavijo še do 15. oktobra. Julija sprejeti odlok o štipendiranju nekoliko zaostruje pogoje za dijake, ki morajo namesto prejšnjega splošnega prav dobrega uspeha imeti povprečno oceno najmanj štiri iz vseh predmetov. Študenti pa morajo v preteklem študijskem letu doseči oceno najmanj osem iz vseh izpitov.