Ob rob zakonu o malemu delu

Spoštovani dr. Svetlik in drugi. Ob debati (Dnevnik, 8. in 15. januar
2011) o zakonu o malem delu se je vendarle smiselno vrniti k viru
problemov, tj. k sedanji obliki študentskega dela. Sedanjo obliko
študentskega dela je mogoče definirati kot anomalijo na trgu dela iz
dveh razlogov.

 Namreč, "študentsko delo" se ne razlikuje od drugih vrst dela po vsebini dela, pač pa po "statusu" tistega, ki to delo opravlja, pri čemer za delo te statusne skupine veljata dve izjemi: prvič, da je njihovo delo manj obremenjeno s prispevki in davki, in drugič, da ima ta posebna statusna skupina iz davkoplačevalskega denarja subvencionirano hrano, prevoz in bivanje, kot tudi iz davkoplačevalskega denarja plačan študij.