Množica zbranih podpisov

LJUBLJANA - Študenti in njihovi podporniki,
združeni v Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, so v samo osmih
dneh zbrali že več kot 30.000 podpisov podpore za razpis referenduma o
zakonu o malem delu.

 Sindikatom, ki so zbiranje podpisov trenutno prekinili, je za razpis referenduma o pokojninski reformi v le petih dneh že uspelo zbrati potrebnih 40.000 podpisov. Državni zbor je v sredo na ustavno sodišče posredoval zahtevo za presojo, ali bi z odložitvijo uveljavitve novega pokojninskega zakona ali zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi določa, da se ob vložitvi zahteve za ustavno presojo zadrži zbiranje podpisov.