LDS med neplačniki študentom

Neplacniki.info. Nekaj dni po objavi na spletni strani so študentom zaslužek izplačali.

Na spletni strani Neplacniki.info, kjer so objavljena podjetja, ki niso poravnala obveznosti do študentov, se je decembra in januarja pojavila tudi stranka LDS.