Kdo so slovenski študenti 
ter kako in kje študirajo

Delež študentk presega delež študentov – Enega učitelja si v povprečju 
deli 20 študentov – Petina visokošolskih učiteljev je starih 60 let ali več

Lani je bilo pri nas v terciarno izobraževanje vpisanih več kot 98.000 ljudi, diplomirali pa so 18.103 študentje. Med diplomanti je bilo 11.192 žensk (več kot tri petine vseh diplomantov). Več kot 47 odstotkov lanskih diplomantov je diplomiralo na področjih družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved.