Do 400 evrov štipendije za revne, še več za bogate

Ljubljana - Vzemimo za primer hipotetično študentko v študijskem letu 2011/2012 Mojco Kovač. Mojca je iz socialno najbolj ogrožene družine, zato prejema državno štipendijo, ki brez dodatkov znese 320 evrov.

Zahvaljujoč novemu zakonu o štipendiranju, ki bo v uporabi od naslednjega šolskega leta naprej, poleg te štipendije lahko prejema še Zoisovo, torej še dodatnih 100 evrov, po uspešni prijavi na razpis farmacevtske družbe pa je pridobila še kadrovsko štipendijo, kar 300 evrov. Novi zakon bo namreč dopuščal prav to, česar stari ne - seštevanje različnih štipendij, a le do 400 evrov na mesec. Če bo Mojca presegla ta znesek, se bo ustrezno znižala njena državna štipendija. Dobra novica za socialno ogrožene študente, saj bodo pridobili precej več štipendij, kot jim omogoča veljaven zakon - še boljša novica pa za tiste, ki to niso, za študente bogatih staršev.

Vzemimo za primer še hipotetičnega študenta Janeza Novaka, prav tako v študijskem letu 2011/2012. Janez je sin bogatih staršev, a priden študent, zato tako kot Mojca dobi 100 evrov Zoisove štipendije. Poleg teh še 300 evrov kadrovske štipendije, ker je študent na smeri, ki je opredeljena kot deficitarna, pa še 120 evrov štipendije za deficitarne študijske smeri. Toda v nasprotju z Mojco, ki ne sme preseči limita 400 evrov, to za Janeza ne velja. Zakon predvideva le zniževanje državne štipendije in ker Janez te ne prejema, lahko doseže tudi 600 evro na mesec samo iz naslova štipendij.