Akademsko podjetništvo na Kemijskem inštitutu

Ljubljana - V petek, 4. marca, ob 9. uri se
bo v steklenjaku in veliki predavalnici Kemijskega inštituta pričela
delavnica Akademsko podjetništvo. Pripravlja so skupina TT, ki združuje
Institut Jožef Stefan (IJS) in Kemijski inštitut, in sicer na področju
prenosa tehnologij.

V okviru delavnice bo Robert Blatnik z IJS izvedel uvodno predavanje z naslovom Elevator pitch, dr. Mojca Benčina s Kemijskega inštituta bo predstavila postopek prevzema službenih izumov, dr. Špela Ster z IJS pa postopek ustanovitve odcepljenega podjetja.