8500 brezposelnih diplomantov v sedmo in osmo stopnjo izobrazbe

LJUBLJANA - Gospodarska kriza je svetu,
posledično pa tudi Sloveniji zadala hud udarec. Posledice pa krepko
občuti večina ljudi, med njimi tudi diplomanti. Letos je med
brezposelnimi takih s 7. in 8. stopnjo izobrazbe več kot 8.500, kar je
največ v zadnjih šestih letih, so Finance izvedeli na zavodu za
zaposlovanje. Med brezposelnimi pa se povečuje tudi delež visoko
izobraženih, ki je dosegel že skoraj osem odstotkov, to je tri
odstotne točke več kot v začetku leta 2005. Ob tem, ko število
brezposelnih diplomantov narašča, je na drugi strani število študentov
začelo upadati.

 

V tem študijskem letu je po podatkih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na vse dodiplomske študijske programe in magistrske študijske programe druge stopnje vpisanih 77.952 študentov, od tega nekaj nad šest tisoč ponavljavcev. V tem študijskem letu je torej vpisanih skupno 4.906 študentov manj kot v minulem.

Po pisanju Financ je za visokošolsko izobraževanje v proračunu ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo predvidenih 227,8 milijona evrov, poleg tega pa še skoraj 54 milijonov za gradnjo in prenovo visokošolskih zavodov in študentskih domov. Tako bo država, po približni oceni, za vsakega študirajočega študenta namenila dobrih 2.922 evrov na leto. Mednje sodijo tudi tisti, ki bodo doštudirali in se zaposlili, kot tudi tisti, ki so vpisani samo zaradi statusa.